Preferujeme zvuk, který se co nejvíce blíží realitě.
Podle toho vybíráme výrobce, se kterými dnes spolupracujeme.

We prefer the sound that is closest to reality.
Whichever we choose manufacturers that we work today.


Poslechová místnost / Listening room

Poslechová místnost
Poslechová místnost
Poslechová místnost

AudioStudio | Vodární 1A | 779 00 Olomouc | Czech Republic | superhifi.cz@gmail.com | 608 752 475 | +420 604 514 282 (english)