Analysis Plus

Naše společnost poskytuje elektronickou a elektromagnetickou simulaci a analýzu pro řadu firem od svého vzniku v roce 1993. Všichni členové našeho týmu mají tituly/osvědčení z elektroinženýrství nebo fyziky a naše specialita je umění počítačové simulace. Jsme kromě jiného experti v použití Saber, Matlab, Ansoft a Spice, stejně jako v testování a měření fyzických(fyzikálních) zařízení. Tyto zkušenosti nám dovolují uplatnit příslušné nástroje na daném úkolu.

Analysis Plus, Inc. has provided electronic and electromagnetic simulation and analysis for a host of companies since its inception in 1993. All the members of our team hold advanced degrees in Electrical Engineering or Physics, and our specialty is the art of computer simulation. We are experts in the use of Saber, Matlab, Ansoft, and Spice, among other tools, as well as in the testing and measurement of physical devices. This expertise allows us to bring the appropriate tool to bear on the task at hand.