Audiobyte

Posláni Audiobyte je konečně uzavřít mezeru mezi počítači a high-end audiem. Naše filosofie je založena na radikálním myšlení, zaměřujícím se na nabídku produktů. To je možné zařazením top technických řešení z našeho RD oddělení. To co uvidíte u ručně vyrobených, vysoce kvalitních originálních produktů s opravdu světovým oceněním. Přístroje, které vyrábíme jsou určeny jak pro High-end použití, tak pro audio sestavu pro počítače. Audiobyte bude vždy o krok vpřed se skvělými technologiemi.Konec mluvení, přejděme k poslechu.

V současné době firma Audiobyte vyrábí Hydra Z USB audio interface, Hydra Z-PM power module a Black Dragon DSD DAC.

Audiobyte's mission is to finally close the gap between computer and high-end audio.Our philosophy is based on radical thinking, aiming to original product offerings. This is possible by implementing top technological solutions from our own R&D department. What you will see is an original handcrafted hi-quality original product with real-world pricing. The products we are making are aimed to fit either in a high-end rig or in a computer audio setup. Audiobyte will always be the promoter of new and exciting technologies.That being said, no more talk, let's proceed to some listening.