Dynaudio

Není důležité, jestli raději posloucháte jazz, pop, rock, vážnou hudbu nebo nejnovější filmové zvukové surroundové efekty. Není ani důležité, jestli zdroj nebo formát je CD, DVD, Internet, rádio nebo vinyl. Vyváženost a přirozenost zvukové reprodukce je to, co určuje, zda pouze slyšíte zvuk nebo opravdu prožíváte a cítíte hudbu. K dosažení tohoto stupně poslechu Dynaudio používá inovacie a zkušenosti ze svého vlastního technologického vývoje, a tím dělá Dynaudio produkty odlišné od ostatních reprosoustav.

V současné době firma Dynaudio vyrábí modelové řady DM, Excite, Focus, Focus XD, Xeo, Contour S, Confidence C, Evidence Temptation Platinum Master, Consequence UE, SUB.

It doesn’t matter whether one prefers listening to jazz, pop, rock, classical music or the latest movie surround-sound effects. It doesn’t even matter whether the source or format is CD, DVD, Internet radio or vinyl. The balance and naturalness of the sonic reproduction is what dictates whether one just hears sound or truly experiences and feels music. To reach this level of performance, innovation and experience converge in Dynaudio’s own technological developments, setting Dynaudio models apart from other loudspeakers.