Lehmannaudio

Lehmannaudio Vertriebs GmbH byla založena v rove 1988 mladým studentem audio inženýrství Norbertem Lehmannem, v Cologne v Německu. “Během mého studia audio inženýrství jsme poslouchali dva zesilovače s technicky identickými specifikacemi v přímem A/B srovnání. Bylo opravdu úžsné jak moc se lišily v kvalitě zvuku: jeden hrál zvuk, druhý hudbu.Tam jsem si poprvé uvědomil, že dobrý zvuk závisí na mnohem víc než technických údajích jako výkonu, faktoru zkreslení a odstupu signal-šum. Pro mě je toto klíčový aspekt ve vývoji high-endu.”

V současné době firma Lehman audio vyrábí modely Statement, Black Cube, Black Cube SE, SE II, Twin, Decade, Silver Cube, Rhilander, Linear, Linear USB, Linear SE, Linear SE USB, Stamp SE.

Lehmannaudio Vertriebs GmbH was founded in 1988 by the young student of audio engineering, Norbert Lehmann, in Cologne, Germany. During my audio engineering studies, we were listening to two amplifiers with identical technical specifications in a direct A/B comparison. Really amazing how much they differed in sound quality: one delivered sound, the other one music. There I realised for the first time that good sound depends on much more than technical data such as power, distortion factor and signal-to-noise ratio.For me, this aspect is key in developing high end.