Lindemann

Lindemann audio je zvuková manufaktura. Naše vize reprodukce hudby je co nejvíce přirozená a autentická a způsobí, že zapomeneme na technologii, kterou obsahuje. A tímto ponořením se do kouzla a nálady starých nahrávek cestujeme v čase a vybavujeme si vzpomínky. Poslech hudby doma může být mnohem více než pouze vytváření nálady otočením knoflíku: je to opravdová součást kvality našeho života.

V současné době firma Lindemann audio vyrábí Musicbook 10, Musicbook 15, Musicbook 20, Musicbook 25, Musicbook50 a Musicbook 55.

Lindemann audio is a sound manufacture. Our vision is a music reproduction which is as natural and authentical as possible and makes us forget the technology involved. Thus plunging into the charme and vibe of an old recording becomes a time travel that brings back memories and touches emotionally. Music listening at home can be far more than just creating moods at the flick of a switch: it’s a genuine element of our quality of life.