Manger

Lidský sluch se původně vyvinul jako mechanismus přežití, aby určil potenciální hrozbu. Dnes náš sluch stále funguje tak, že analyzuje první přechodovou změnu tlaku ze zvukového zdroje. Manger sound transducer, na rozdíl od tradičních reproduktorů, přesně reprodukuje změnu přechodného tlaku, aby podal překvapivě reálný zvuk. 30 let se Josef W. Manger zabýval výzkumem a vývojem transducer a v roce 1985 začal výrobu. Drží 40 patentů a v roce 1982 dostal medaili Diesel, což je v Německu jedno z nejvyšších ocenění pro inženýrskou znamenitost.

V současné době firma Manger audio vyrábí modely s1, p1, c1, z1, w1.

Human hearing evolved initially as a survival mechanism to locate a potential threat. Today our hearing still works by analysing the first transient pressure change from a sound source. Unlike traditional speakers, the Manger sound transducer accurately reproduces transient pressure changes to give stunningly realistic sound. Josef W. Manger has been active in transducer research and development for nearly thirty years and began manufacturing in 1985. He holds 40 patents and in 1982 was presented with the Diesel medal, one of Germany`s highest awards for engineering excellence.