Melco

Společnost Melco Syncrets Inc. byla nově založena v dubnu roku 2016 jako dceřiná společnost společnosti Melco Holdings Inc. – vlastnící nejznámějšího a největšího výrobce počítačových periferií “Buffalo Inc.” v Japonsku. V únoru 2014 zahájila společnost Buffalo Inc. projekt Audiophile NAS, který představil první světový zdrojový komponent pro audiophily pro přístup, ukládání a distribuci digitální hudby ve vysokém rozlišení (Hi-Res) bez kompromisů platných pro počítače a jejich periferie. Poté v listopadu 2014 debutovala řada výrobků MELCO N1 ve Spojeném království aby pronikla na trh s audiopříslušenstvím, stala se společnost Melco Syncrets Inc. nezávislou společností, která v roce 2016 zdědila projekt Melco Audiophile NAS od společnosti Buffalo Inc. Řady N1Z a N1A. 1. generace dosáhly velkého úspěchu a změnily NAS na skutečnou „hudební knihovnu”. Řada MELCO N1 je tedy jak hudebním úložištěm, tak serverem pro snadné připojení UPnP a je také zdrojem USB-DAC. Výrobky řady MELCO N1 jsou mezinárodně uznávány žurnalisty Hi-Fi časopisů.

Melco Syncrets Inc. was newly established on April, 2016 as a subsidiary of Melco Holdings Inc. - holding the most well-known and largest computer peripherals manufacturer "Buffalo Inc." in Japan. On Feb, 2014, Buffalo Inc. launched Audiophile NAS Project to present the world`s first audiophile grade source component to access, store and deliver Hi-Res Digital Music without any of the compromises of computers and their peripherals, then debuted MELCO N1 Series at UK on Nov, 2014. To enter into the audio equiment business, Melco Syncrets Inc. became an independent company inherited Melco Audiophile NAS Project from Buffalo Inc. in 2016. The 1st Generation N1Z and N1A Series have achieved great success, changing NAS to a real "Music Library" therefore MELCO N1 Series are both music store and UPnP server, and are also a source for a USB-DAC. MELCO N1 Series are highly appreciated by Hi-Fi magazine Journalists internationally.