Plinius

Plinius byl založen v roce 1980 a původní záměr společnosti bylo poskytnout zázitek z poslechu ve vysoké věrnosti pro místní zákazníky na Novém Zélandu. Stále toužíme po tomhle krásně jednoduchém cíli ale nyní jsme schopni, s většími zdroji a větším týmem mladých inženýrů, oslovit širší globální obecenstvo. Poslech High Fidelity reprodukce hudby vás může podle vaši potřeby pozvednout nebo uspokojit a uklidnit. Můžete si dovolit zmeškat tento zážitek tím, že posloucháte vaši oblíbenou hudbu na něčem jiném než je nejlepší system? Myslíme si, že Plinius přístroje Vám poskytnou opravdový HiFi poslech.

V současné době firma Plinius audio vyrábí modely Hautonga, Hiato, M8, Kaitaki, Tautoro, Koru, P 10, SA 103, SB 301, Kiokio, SA Reference, CD 101, Mauri, Toko, Tiki.

Plinius was founded in 1980 and the company’s early vision was to provide a high fidelity listening experience for local customers in New Zealand.We still aspire to that beautifully simple goal and now with vastly more resources and a bigger team of young engineers we are able to reach out to a wider global audience. Listening to High Fidelity reproduction of music can give you a lift or soothe and relax you depending on your needs.Can you afford to miss out on this experience by listening to your favourite music on anything but the best system? We don't think you should have to and Plinius solutions get you into true High Fidelity listening.