Rockna

Rockna audio bylo založeno v roce 1999 jako pátrání po bystré, příjemné a inspirující reprodukci hudby. Od té doby došlo v naší společnosti k významnému vývoji, který se už nezastaví. Náš tým žene společná vášeň pro technologii. Vášeň, která nám nikdy nedovolí vyrábět imitace jiných produktů. Chceme nabídnout jinou cestu – abychom ukázali, že věci mohou být jiné. Co od nás můžete dostat? Můžete dostat originální výrobek, kompletně vyrobený v naších laboratořích (žádná montáž v zahraničí) s vnitřími konstrukcemi postavenými od nuly.

V současné době firma Rockna Audio vyrábí Wavedream Platinum DAC RCA, Wavedream Platinum DAC XLR, Wavedream Signature DAC RCA, Wavedream Signature DAC XLR a Wavedream NET Transport Stream client.

Rockna audio was founded in 1999 as a quest for insightful, enjoyable, inspiring music reproduction. Since then, a remarkable evolution happened in our company which is not going to stop. Our whole team is driven by the common passion for technology. A passion which will never let us make any “me-too” products. We want to offer an option – a different one – to show that things can be done different. What can you get from us? You get an original product, entirely made in our labs (no overseas assembly) with internal structures built literally from the scratch, avoiding as much as possible off-the-shelf solutions.