Thales

Značka Thales začala vytvářet naprosto unikátní konstukci gramofonového ramene. Tento princip v sobě elegantně kombinuje radiální raménko s absolutně přesným tangenciálním sledováním drážky hrotem přenosky. Tato konstrukce byla 8. května 2004 patentována. Myšlenka je založena na Thalesově kružnici. Z tohoto zcela nového řešení plynou následující výhody:
- Prakticky nulová chyba úhlu hrotu v drážce desky.
- Minimální tření díky miniaturním valivým ložiskům (žádná lineární uložení).
- Krátké rameno s minimální rezonancí.
- Symetrická setrvačnost v ose hrotu přenosky z důvodu minimalizace ofsettu-úhlu směrem ke středu.

V současné době firma Thales audio vyrábí modely TTT-compact, TTT-Slim, Simplicity II, Easy.

The brand Thales started in creating a unique geometry for analogue audio tracking. This principle combines in an elegant way the advantages of the tried and tested pivoted tonearm with the absolutely tangential tracking. This construction for which a patent was taken out on the 8th of May 2004 reduces the perfectly tangential tracking to pivot points, while the pick-up cartridge is taken and aligned on the Thales' Circle. From this completely new solution the following advantages ensue:
- No tracking error and no consequential resulting distortions.
- Minimal friction because of pivot bearings; no linear bearings; no active tracking.
- Short tonearm with little resonance.
- Symmetric inertia at the tracking point in all axles reducing of the skating force because of minimizing the ofsett-angle towards the center.