Yamaha

Japonskou firmu Yamaha není asi třeba nikterak představovat. Za povšimnutí ovšem stojí jakým způsobem tento výrobce pojal novou kolekci audiotechniky, kterou se vlastně designově vrací k vlastním kořenům audia do osmdesátých let, kdy přístroje byly ještě poctivě vyráběné. Jak říká nové moto audiodivize “HiFi is back”. Nadčasový a stylový design je dokonale zpracován za použití těch nejmodernějších technologíí dnešní doby.

Japanese company Yamaha is about to be no way represent. However, worth noting how this producer took a new collection of audio that the design actually goes back to his own roots audio to the eighties, when the devices were still fairly produced. He says the new moto audiodivize "HiFi is back." Timeless and stylish design is perfectly processed using the most modern technologies of our time.